Av. Selin ÖZBAHÇECİ

Av. Selin Özbahçeci 2003 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2005 yılında İstanbul Barosu’nda tamamladığı stajının ardından aynı yıl ruhsatını alarak İstanbul Barosu bünyesinde avukatlık mesleğine başlamıştır. Av. Selin Özbahçeci,  2008 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisansı programını bitirmiştir.  Yüksek lisans bitirme tezini İcra ve İflas Hukuku alanında “İflas Erteleme Kararının Etkileri” üzerine hazırlamıştır.

Av. Selin Özbahçeci, 2016 yılında da Kemerburgaz Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Arabuluculuk Eğitimini tamamlamış olup, 2017 yılında Arabuluculuk Daire Başkanlığına kaydolarak Arabuluculuk belgesini almıştır. Av. Selin Özbahçeci İş Hukuku alanında Uzman Arabulucu olup bu alanda uyuşmazlıkların çözümlenmesinde Arabulucu olarak görev almaktadır. 

Av. Selin Özbahçeci, İş Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku ve Fikri Mülkiyet Hukuku alanlarında gerçek ve tüzel kişilere danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. 

İş Hukuku alanında, işçi ve işveren arasında meydana gelen hukuki uyuşmazlıklarda mahkemeler önünde işveren vekili olarak görev alan Av. Selin Özbahçeci, tüzel kişi müvekkillerine Türk İş Hukuku ile ilgili eğitimler vermekte, müvekkillerinin yönetim kademeleri ve insan kaynakları departmanı ile koordineli çalışarak, çalışanlar ile işverenler arasında meydana gelen ihtilaf süreçlerinin yönetilmesini tesis etmektedir.

Av. Selin Özbahçeci İngilizce bilmektedir.