Av. Özgür ÖZBAHÇECİ

Av. Özgür Özbahçeci 2002 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuş, 2004 yılında İstanbul Barosu’ndan ruhsatını alarak avukatlık mesleğine başlamıştır. Av. Özgür Özbahçeci, ağırlıklı olarak Aile Hukuku, Miras Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku alanlarında faaliyet göstermektedir.

Av. Özgür Özbahçeci, Gayrimenkul Hukuku alanında, müvekkillerinin mahkemeler önünde temsiliyle birlikte, idari makamlar nezdindeki süreçlerini de yönetmekte, müvekkillerinin kurumlar nezdindeki başvurularını gerçekleştirmekte, ihale ve sözleşme aşamalarındaki faaliyetlerine yön vermektedir. Kamulaştırma, tapu anlaşmazlıkları, el atma davaları, taşkın inşaat, imar hukuku ve kentsel dönüşüm alanlarında hizmet vermekte olan Av. Özgür Özbahçeci, müvekkillerin kamu otoriteleri ile aralarında gerçekleşen hukuki ve idari ihtilafların çözümünde yer almaktadır. 

Av. Özgür Özbahçeci, yukarıda anılanlara ek olarak, gerçek ve tüzel kişi müvekkillerinin iş hukuku süreçlerini yönetmektedir. Çalışanların, işverenleri ile olan ilişkilerini düzenlemekte, meydana gelen hukuki uyuşmazlıkların çözümünde danışmanlık ve temsil hizmeti sunmaktadır.